30. 11. (16:30) M. Štěpánek - Gruzie (Zámecký klub)          8. 12. (17:00) H. Jandová - autorské čtení z knihy "Za štreku" (Zámecký klub)          Služba Kniha z knihovny je opět aktivní.

Hlavní stránkaKontaktyAktualitySlužby knihovnyKnihovní řádČasté dotazyPobočky knihovnyGDPRUčíme se příběhemFotogalerieHistorie knihovnyVirtuální prohlídkaBezbariérový přístup

Knihovní řád

Výpis z Knihovního řádu Městské knihovny Hlučín

 

 1. Čtenářem knihovny se může stát každý občan ČR starší 15 let, děti do 15 let se souhlasem jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce.
   
 2. Čtenáři je vydán čtenářský průkaz, který jej opravňuje využívat všech služeb knihovny. Průkaz je nepřenosný a čtenář je povinen se jím prokázat ihned po příchodu do knihovny a rovněž zodpovídá za jeho zneužití a škodu způsobenou jeho ztrátou.

           Roční administrativní poplatek v Městské knihovně Hlučín:   
- děti do 14 let včetně:      50,- Kč
- dospělí:                        120,- Kč
- čtenáři nad 75 let:          zdarma
- držitelé průkazky ZTP a ZTP/P: děti 25,- Kč, dospělí 60,- Kč

 1. Čtenář je povinen ohlásit knihovně:

a) změnu jména, bydliště, čísla OP, e-mailové adresy, tel. čísla
b) ztrátu nebo zničení čtenářského průkazu (poplatek 10,- Kč)
c) poškození čárového kódu v knihovní jednotce (poplatek 50,- Kč)
d) poškození dokumentu či ztrátu dokumentu

 1. Čtenář je povinen prohlédnout si dokument před jeho půjčením a případné poškození nahlásit.
 1. Výpůjční doba je 35 dnů. Na žádost čtenáře může knihovna prodloužit výpůjční dobu, nežádá-li dokument jiný čtenář. Knihovna si vyhrazuje právo zapůjčit některé dokumenty na kratší dobu pouze prezenčně nebo za úplatu. S těmito skutečnostmi je uživatel seznámen předem. Dokumenty, které knihovna nemá ve svých fondech, zajišťuje pro všechny registrované čtenáře prostřednictvím MVS (meziknihovní výpůjční služba). Za tuto službu je účtován manipulační poplatek 100,- Kč za jeden titul. Poplatek se vybírá při uskutečnění výpůjčky.
 1. Nevrátí-li čtenář dokumenty do konce výpůjční lhůty, je povinen zaplatit sankční poplatek. Po uplynutí výpůjční lhůty se bez písemného vyzvání platí upomínka 10,- Kč.

     - I. písemná nebo SMS upomínka po 60 dnech           25,- Kč
     - II. písemná nebo SMS upomínka po 75 dnech          60,- Kč
     - III. písemná nebo SMS upomínka po 105 dnech      150,- Kč
     - IV. písemná nebo SMS upomínka po 135 dnech     200,- Kč

    Jestliže uživatel ani po IV. upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude jeho vrácení a uhrazení upomínacích výloh vymáháno právní cestou.

 1. Výpůjční lhůtu lze prodloužit osobně v knihovně, telefonicky na čísle 558 270 107 (dospělé), 558 270 108 (dětské), e-mailem nebo přes osobní čtenářské konto na www.knihovnahlucin.cz (Uživatelské jméno = číslo čtenářského průkazu, PIN = první část rodného čísla RRMMDD, nezvolí-li si čtenář jiné heslo)

Jestliže má čtenář vypůjčeny dokumenty zároveň z dospělého i z dětského oddělení, je nutné žádat o prodloužení výpůjček v každém oddělení knihovny zvlášť.

 1. Při ztrátě knihy je čtenář povinen nahradit ztracený titul stejným titulem nebo zaplatit plnou cenu knihy + manipulační poplatek 50,- Kč. Při ztrátě časopisu hradí čtenář cenu titulu a manipulační poplatek 20,- Kč.
 1. Knihovna poskytuje čtenářům tyto další služby za úhradu (dle platného ceníku):
 • kopírovací služba pouze z knihovního fondu
 • tiskové výstupy z internetu a vlastních paměťových médií
 • rezervace knih
 • meziknihovní výpůjční služba

                          

    V Hlučíně  15. 11. 2016

 

Úplné znění Knihovního řádu je k nahlédnutí v knihovně.

 

Sdílejte na facebooku

QR Code