Ceník služeb

Registrační poplatky

Čtenáři do 14 let70 Kč/rok
Čtenáři od 15 let150 Kč/rok
Osoby s průkazem ZTP, ZTP-Pdospělí 75 Kč, mládež 35 Kč
Čtenáři nad 75 letzdarma

Sankce za porušení výpůjční lhůty

Po uplynutí měsíční výpůjční lhůty10 Kč
První písemná/SMS upomínka25 Kč
Druhá písemná/SMS upomínka60 Kč
Třetí písemná upomínka150 Kč
Čtvrtá písemná upomínka200 Kč

Poplatky za reprografické služby (větší objem na objednávku)

Černobílý tisk
Formát A4 jednostranně3 Kč
Formát A4 oboustranně4 Kč
Formát A3 jednostranně4 Kč
Formát A3 oboustranně6 Kč
Barevný tisk
Formát A4 jednostranně12 Kč
Formát A4 oboustranně20 Kč
Formát A3 jednostranně20 Kč
Formát A3 oboustranně33 Kč
Laminování (na objednávku, realizace do příštího pracovního dne)
Formát A512 Kč
Formát A415 Kč
Formát A330 Kč
Kroužková vazba (na objednávku, realizace do příštího pracovního dne)
Formát A4 
do 20 listů30 Kč
do 50 listů40 Kč
do 70 listů50 Kč
do 100 listů60 Kč
do 200 listů100 Kč
do 300 listů150 Kč
do 400 listů200 Kč
Formát A3 (na šířku) 
do 20 listů60 Kč
do 50 listů80 Kč
do 70 listů100 Kč
do 100 listů120 Kč
do 200 listů200 Kč
do 300 listů300 Kč
do 400 listů400 Kč

Ztráty a škody způsobené uživatelem

Kopie čtenářského průkazu10 Kč
Poškození čárového kódu50 Kč
Ztráta beletriecena knihy + 50 Kč
Ztráta naučné2 x cena + 50 Kč
Ztráta časopisuPořizovací cena výtisku + manipulační poplatek 20 Kč

Poplatky za další služby

Meziknihovní výpůjční služba100 Kč
Rezervace knih10 Kč
Obalování knih8 Kč/ks (do tří pracovních dnů)
Internetzdarma
na začátek stránky