Pro školy

Nabízíme provádění knihovnických lekcí pro žáky mateřských a základních škol a pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Jednotlivé lekce přizpůsobujeme věku  a schopnostem žáků a požadavkům vyučujících. Nabízíme také lekce doplňující aktuální témata školní výuky. Pro bližší informace a objednání lekcí kontaktujte oddělení pro děti a mládež. 


Základní témata knihovnických lekcí

Vyznáme se v knihovně – MŠ + 1.–2. třída
Knihovnická lekce pro nejmladší čtenáře knihovny, co je to kniha, knihovna, rozdělení literatury.


Autoři a ilustrátoři – 3. třída

Knihovnická lekce o autorech, dílech, ilustracích a ilustrátorech.


Dobrodružství poznání – 2.–3. třída
Knihovnická lekce zaměřená na naučnou literaturu vhodnou pro tento věk.


Historie knih a knihoven – 4.–5. třída
Psací potřeby, prostředky, písmo, vznik knihy a knihtisku.


Jak hledáme informace – 5.–6. třída
Encyklopedie, slovníky a hledání v nich, orientace v knize pomocí obsahu a rejstříků, procvičování.


Dokážu si vybrat sám – 5.–6. třída
Knihovnická lekce zaměřená na beletrii, základy vyhledávání informací o knihách prostřednictvím ONLINE katalogu.


Lekce čtenářské gramotnosti – 6.–9. třída
Lekce zaměřena na práci s textem, porozumění textu, úvod do naratologie, seznámení s naratologickými kategoriemi (postava, událost, čas, prostor, vypravěč).


Dle domluvy – individuální lekce, lekce doplňující výuku.

 

na začátek stránky