Knihovní řád

Výpis z Knihovního řádu Městské knihovny Hlučín

 

1.   Čtenářem knihovny se může stát každý občan starší 15 let, děti do 15 let se souhlasem zákonného zástupce. 

2.   Čtenáři je vydán čtenářský průkaz, který jej opravňuje využívat všech služeb knihovny. Průkaz je 
nepřenosný a čtenář je povinen se jím prokázat ihned po příchodu do knihovny a rovněž zodpovídá za 
jeho zneužití a škodu způsobenou jeho ztrátou. 

Roční administrativní poplatek v Městské knihovně Hlučín:

- děti do 14 let včetně:                            70,- Kč 
- dospělí:                                               150,- Kč 
- držitelé průkazu ZTP a ZTP/P             děti 35,- Kč, dospělí 75,- Kč
- čtenáři starší 75 let                              zdarma

3.   Čtenář je povinen ohlásit knihovně: 
a)  změnu jména, bydliště, e-mailové adresy, tel. čísla 
b)  ztrátu nebo zničení čtenářského průkazu (poplatek 10,- Kč) 
c)  poškození čárového kódu v knihovní jednotce, poškození či ztrátu dokumentu

4.   Čtenář je povinen prohlédnout si dokument před jeho půjčením a případné poškození nahlásit. Za poškození zodpovídá poslední čtenář. 

5.   Výpůjční lhůta je 35 dnů. Na žádost čtenáře může knihovna prodloužit výpůjční lhůtu, nežádá-li dokument jiný čtenář. Knihovna si vyhrazuje právo zapůjčit některé dokumenty na kratší dobu, pouze prezenčně nebo za úplatu. S těmito skutečnostmi je uživatel seznámen předem. Dokumenty, které knihovna nemá ve svých fondech, zajišťuje pro všechny registrované čtenáře prostřednictvím MVS (meziknihovní výpůjční služba).   Za tuto službu je účtován manipulační poplatek 100,- Kč za jeden titul. Poplatek se vybírá při uskutečnění výpůjčky. 

6.   Nevrátí-li čtenář dokumenty do konce výpůjční lhůty, je povinen zaplatit sankční poplatek. Po uplynutí 
výpůjční lhůty se platí upomínka 10,- Kč. 

     - I. písemná nebo SMS upomínka po 60 dnech      25,- Kč 
     - II. písemná nebo SMS upomínka po 75 dnech     60,- Kč 
     - III. písemná nebo SMS upomínka po 105 dnech  150,- Kč 
     - IV. písemná nebo SMS upomínka po 135 dnech  200,- Kč 

Jestliže uživatel ani po IV. upomenutí dokument nevrátí, bude jeho vrácení a uhrazení upomínacích výloh vymáháno právní cestou. 

7.   Výpůjční lhůtu lze prodloužit osobně v knihovně, telefonicky na čísle 558 270107 (dospělé), 558270 108 (dětské), e-mailem: dospele@knihovnahlucin.cz., detske@knihovnahlucin.cz nebo přes osobní čtenářské konto na www.knihovnahlucin.cz (Uživatelské jméno = číslo čtenářského průkazu, PIN = první část rodného čísla RRMMDD, nezvolí-li si čtenář jiné heslo) 

Jestliže má čtenář vypůjčeny dokumenty zároveň z dospělého i z dětského oddělení, je nutné žádat 
o prodloužení výpůjček v každém oddělení knihovny zvlášť. 

8.   Při ztrátě knihy je čtenář povinen nahradit ztracený titul stejným titulem nebo zaplatit plnou cenu knihy + 
manipulační poplatek 50,- Kč. Při ztrátě časopisu hradí čtenář cenu titulu a manipulační poplatek 20,- Kč. 

9.   Knihovna poskytuje čtenářům tyto další služby za úhradu (dle platného ceníku): 
- reprografické služby 
- laminování, kroužková vazba, obalování knih 
- rezervace knih 
- meziknihovní výpůjční služba 

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES“, známým též pod zkratkou GDPR.

 

V Hlučíně 2. 2. 2022

na začátek stránky